Hlavní stránka | Sitemap |

Atesty a certifikáty - bezpečnostní skříně Asecos

Atesty a certifikáty jsou k dispozici na vyžádání v naši kanceláři a jsou automaticky přikládány ke každé skříňi.

Bezpečnostní skříně na ukládání hořlavých látek

Bezpečnost v případě požáru!

Každý typ skříně byl úspěšně testován v nezávislém zkušebním ústavu v testovací komoře při 1000°C.

 

 

 

Bezpečnost v případě požáru!

Každá skříň je nezávisle testována a je v souladu EN14470-1 a splňuje požadavky konkrétní požární odolnosti (15, 30, 60, a 90 minut).

 

 

Bezpečnost a zase jen bezpečnost!

 

 


  • požární odolnost
  • nízká cena
  • vysoká užitkovost