Hlavní stránka | Sitemap |

Slovník

Krátké seznámení s terminologií spojenou s bezpečnostními skříněmi

Funkce a princip protipožárních bezpečnostních skříní
 
Základní funkcí bezpečnostních skříní, je v případě požáru, po definovanou ochrannou dobu, ochrana nebezpečných látek před zvýšením teploty nad kritickou hranici 180°C.
-         ochrana před explozí iniciovanou ohněm či požárem
-         zajištění adekvátního časového intervalu nutného k úniku osob z míst požáru
-         zajištění adekvátního časového intervalu pro zásah požárníků a evakuaci
 
Co se stane po překročení kritické hranice 180°C?
Při překročení 180°C uvnitř skříně nastává pravděpodobné vznícení uložených látek.
Při dosažení této a vyšší teploty je u většiny chemikálií dosaženo jejich zápalného bodu a explodují.
 
Typ 30 EN bezpečnostní skříně dodávané společností Labor-Komplet s.r.o. poskytují
30-ti minutovou ochranu než se vnitřní plášť skříně zahřeje na 180°C.
Desetkrát větší bezpečnost v případě požáru v porovnání s dvouplášťovými kovovými skříněmi!
 
Maximální bezpečnost je dosažena při použití bezpečnostních skříní s požární odolností 90minut, které dodáváme. Tyto skříně v případě požáru poskytují 90-ti minutovou ochranu. Dostatek času pro záchranu a zásah příslušných požárních jednotek.
 
Ø      Plechové skříně s jednou stěnou nebo plechové skříně s dvěmi stěnami nesplňují jakékoli požadavky kladené platnou normou EN 14470-1.
Ø      30-ti minutová požární odolnost poskytuje v případě požáru základní ochranu pro požární jednotky a všechny zúčastněné pracovníky
Ø      90-ti minutová požární odolnost v případě požáru znamená adekvátní ochranu a tudíž nejvyšší možnou bezpečnost pro člověka a okolí


  • požární odolnost
  • nízká cena
  • vysoká užitkovost